Regelmatig schakelen scholen Sjoege in voor het opzetten en uitvoeren van een imago-onderzoek, vaak gevolgd door een advies over de positionering. In 2019 organiseerden we een groot onderzoek voor de 4 scholen van CVO ’t Gooi in Hilversum.

 

Artikel Imago-onderzoek 2020 CVO 't GooiAls altijd begint een onderzoek met een intensieve analyse van de school (beleid, communicatie, organisatie) en van het regionale onderwijsaanbod. Onze bevindingen bespreken we tijdens een interactieve sessie met het management team van iedere school. Pas daarna werken we de concrete onderzoeksopzet uit (met doelstellingen, doelgroepen en vragen). In het geval van CVO ’t Gooi kozen we voor een brede, gevarieerde opzet. We hielden kringgesprekken, stelden een online vragenlijst op voor medewerkers, brugklassers en hun ouders. Daarnaast interviewden we 18 leerkrachten groep 8 van basisscholen in het voedingsgebied. Én, we hielden kringgesprekken met 296 leerlingen van groep 8 die aanvullend nog een aantrekkelijk vormgegeven vragenlijst invulden.

 

Alle resultaten samen leverden de 4 scholen van CVO ’t Gooi hele concrete feedback op over hun communicatiestijl, de Open Dagen, hun presentie op social media en de redenen waarom groep 8’ers en hun ouders wel (of juist niet) voor de school kiezen. Na de resultaten hebben de MT’s veel energie gestoken in het vitaliseren van hun communicatieaanpak.

Interesse in een imago-onderzoek of een communicatiescan voor uw school? Bel of mail Joop Donkers, jdonkers@sjoege.nl / 06 21540213.