Sjoege 360 ̊ communicatiescan
Een professionele blik op uw communicatie

Ondersteunt uw communicatiestrategie de overkoepelende missie en visie van uw school? Zijn de communicatiebehoeften van medewerkers en ouders helder? Sluiten de manier van communiceren en de gekozen kanalen aan op de doelgroep? Sjoege Onderwijscommunicatie geeft antwoord op uw communicatievraagstukken.

In één dag duikt een adviesteam van Sjoege in de communicatiepraktijk van uw school. Het team bestaat uit een senior communicatieadviseur en een adviseur online marketing. We kijken met een professionele blik naar het communicatiebeleid, de organisatie van de communicatie, de opzet en effectiviteit van de ingezette communicatiemiddelen en de impact van de school op social media. Eind van de dag geven we concrete tips die de school gelijk de volgende dag kan toepassen!

sjoege vignet

Dagprogramma

Het programma van de dag ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

8.00 uur
Korte aftrap (5 à 10 minuten) met het schoolteam. Vooraf heeft de schoolleider in samenwerking met Sjoege een briefing opgesteld en verspreid. De aftrap heeft als doel kennismaken en het creëren van heldere verwachtingen over de werkwijze. We zijn de hele dag voor medewerkers aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen met betrekking tot communicatie. Na de aftrap observeren we de binnenkomst en ontvangst van leerlingen.

9.00 uur
Snel nadat de eerste lessen zijn begonnen, houden we met de schoolleiding een inhoudelijke sessie over communicatie en positionering. Wat is de historie en huidige positie van deze school, wat maakt haar bijzonder? Wat is de cultuur van de school? Wat wil de school met communicatie bereiken? Welke strategische keuzes zijn gemaakt, qua organisatie, samenwerking en qua positionering? Liggen die keuzes vast? Zijn ze gedeeld met iedereen? Welke communicatiemiddelen zet de school in?

Maakt de school zich zorgen over het aantal leerlingen of over haar positie op de arbeidsmarkt? Hoe ziet zij haar eigen reputatie in de markt, hoe verhoudt die zich tot de reputatie van concurrerende scholen in de directe omgeving? Is hier ooit onderzoek naar gedaan? Voor het gesprek wordt minstens 1,5 uur gereserveerd.

11.00 uur
Visuele screening in en rond de school. Bewegwijzering. Reclame-uitingen. Visuele prikkels in gangen en op informatieborden. Uitstraling van openbare ruimtes en klaslokalen.

12.00 uur
Communicatie neemt nooit pauze. Opdoen van sfeer in de personeelskamer en op het schoolplein. Hoe gaan mensen met elkaar om? Wat is de cultuur?

13.00 uur
De school online. We kijken naar de website en naar de social media waarop de school actief is. De website screenen we op actualiteit, interactiviteit, responsiviteit en op privacy. Ter vergelijking beoordelen we ook de website van twee concurrerende scholen. We kijken naar de berichtenstroom op social media. In sprekende graphics brengen we de trending topics en het sentiment van de berichtgeving in beeld.

14.30 uur
Het adviesteam van Sjoege trekt zich terug en zet opgedane indrukken en observaties op een rij. Conclusies en aanbevelingen werken we uit in een presentatie.

15.30 uur
Eindpresentatie aan schoolteam.

Hoofdpunten analyse. Wat hebben we vandaag ervaren en gezien? We kijken daarbij naar de hele communicatiecyclus. Het communicatiebeleid, de communicatiemiddelen, de organisatie van de communicatie en de monitoring. Waar valt winst te halen?

Communicatiestrategie en positionering. In welk concurrentieveld zit de school? Hoe zit het met de merkidentiteit? Wat zijn de kernwaarden en kernboodschappen? Wat is de ‘stijl’ van het huis? Hoe zit het met de consistentie en met de congruentie? Passen de waarden van de onderwijsinstelling bij de communicatieve uitingen op papier en website

Professionele blik op website en social media. Hoe staat het met de actualiteit, met de interactiviteit en de responsiviteit? Hoe gaat de school om met privacy? Wat zijn de trending topics, welke verhaallijnen zien we terug? Waar liggen kansen om social media beter te benutten?

10 praktische verbetertips die de school morgen al kan realiseren. Hierbij grijpen we in beeld en tekst terug op onze ervaringen en observaties gedurende deze dag.

16.15 uur
Afronding.

Tarief 360º communicatiescan

Onze Sjoege 360˚ Communicatiescan bieden we voor PO-scholen aan
voor € 1.195,00, exclusief reiskosten.

Meer informatie? Neem contact op met Joop Donkers:
mail jdonkers@sjoege.nl of bel 06 21540213.