Maken Nederlandse basisscholen helder waar ze voor staan? Stellen ze zich open, toegankelijk en transparant op? En maakt de school gebruik van verschillende communicatiekanalen om met doelgroepen te delen wat er op school leeft en speelt? Speciaal voor het vijfjarig bestaan van Sjoege Onderwijscommunicatie voerde het bureau een onderzoek uit naar de online communicatiekracht onder 100 basisscholen. 

Uit het onderzoek bleek dat scholen vaak voor soortgelijke kernwaarden kiezen waarmee ze zichzelf afficheren. Bijna de helft (42%) van alle basisscholen kiest ‘samen’ – of een term van soortgelijke strekking – als belangrijkste kernwaarde. Bovendien worden kernwaarden als samen, veilig, respect en verantwoordelijk vaak gecombineerd, zowel door grote als kleine scholen van alle denominaties. Deze scholen lopen daarmee het risico dat hun kernwaarden daarmee ook wat generiek en weinig onderscheidend zijn.

Nederlandse basisscholen zijn transparant en toegankelijk
Daarnaast heeft het onderzoek uitgewezen dat scholen veel aandacht besteden aan een open, toegankelijke en transparante uitstraling. Bijna alle scholen vermelden de naam van hun directeur op de website. 79% vermeldt de namen van medewerkers, 56% toont van hen ook een foto, maar bij slechts 22% scholen zijn de individuele medewerkers direct via mail of telefoon bereikbaar.

Online communicatie nog geen tweede natuur
Maken scholen gebruik van verschillende communicatiekanalen om met doelgroepen te delen wat er op school leeft en speelt? Op dit punt ziet Sjoege Onderwijscommunicatie grote verschillen tussen scholen. Ageschermde ouderportalen zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten, maar naar website, social media kanalen en nieuwsbrief is wel gekeken. Sjoege Onderwijscommunicatie adviseert scholen om éérst goed te bedenken waarom ze online communicatie in kunnen zetten en of het bij de strategie en het karakter van de school past. Nieuwsgierig geworden wat het onderzoek nog meer uitwijst en hoe basisscholen (beter) gebruik kunnen maken van hun communicatiekracht? Meld je dan aan voor het gratis webinar ‘de communicatiekracht van het primair onderwijs’ van Sjoege Onderwijs op woensdag 9 december van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Over het onderzoek naar de communicatiekracht van basisscholen
In het kader van het 5-jarige bestaan heeft Sjoege Onderwijscommunicatie eind september een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de communicatiekracht onder honderd basisscholen. Het onderzoek richtte zich op aspecten van de communicatie van basisscholen die objectief waarneembaar zijn op de website, in de schoolgids of op de social media kanalen van de school. Afgeschermde ouderportalen voor ouders van leerlingen zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Sjoege zocht naar concrete antwoorden op vragen over de toegankelijkheid en uitstraling van de website: ‘staan de namen en foto’s van medewerkers op de website?’, ‘hoeveel berichten heeft de school dit kalenderjaar op Facebook geplaatst?’, ‘hoeveel volgers heeft de school op Instagram?’ en ‘reageert de school binnen 2 werkdagen op een e-mail naar de algemene inbox?’. De groep van 100 onderzochte scholen werd volstrekt at random geselecteerd uit de meest actuele DUO lijst van basisscholen.