Op donderdag 29 oktober a.s. bezoekt het voltallige team van Sjoege Onderwijscommunicatie de basisschoollocatie de Schuttershoek voor onze 360° communicatiescan.

Samen met het team van OBS De Schuttershoek gaan we aan de slag met communicatievraagstukken als ‘Ondersteunt jouw communicatiestrategie de overkoepelende missie en visie van je school?’ ‘Zijn de communicatiebehoeften van medewerkers helder?’ ‘Sluiten de manier van communiceren en de gekozen kanalen aan op de doelgroep?’

De scan duurt de hele dag, maar heeft verder geen gevolgen voor het lesprogramma en de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Het onderzoek vindt– met inachtneming van alle coronamaatregelen – zoveel mogelijk achter de schermen plaats. Op deze dag vinden gesprekken plaats met de schoolleiding, de leerkrachten en enkele ouders. Ben je ook geïnteresseerd in deze 360° communicatiescan? Neem contact met ons op!