Wat we doen

Sjoege Onderwijscommunicatie werkt vanuit het concept ‘de communicatieve school’. Een dynamische leergemeenschap, waar leerlingen en leerkrachten ruimte ervaren voor ontwikkeling. Zo’n school is helder over wie ze is en waar ze voor staat. Ze maakt waar wat ze belooft. De school weet wat er leeft en speelt onder medewerkers, kinderen en ouders. Ze onderhoudt een open en inspirerend contact met haar maatschappelijke omgeving. Een communicatieve school heeft een doorleefde visie op haar identiteit en merkpropositie. Ze slaagt er beter dan concurrenten in om leerlingen te trekken, om goede leerkrachten te werven en om effectief samen te werken met de lokale gemeenschap.

Concrete diensten die we aanbieden: