Communicatiescan

Bent u al een communicatieve school? Bereikt u wat u wilt bereiken? Veel scholen vragen zich af wat beter kan. Aan de ene kant gaat het om hele praktische vragen over de website, over de omgang met media als er een crisis is of over de invulling van de Open Dag. Tegelijk zijn er ook vragen over een krachtiger positioneren van de merkidentiteit.

Communicatiescan VO

Inmiddels heeft Sjoege voor een groot aantal VO-scholen een uitgebreide Communicatiescan uitgevoerd. Daarin kijken we naar alle aspecten van de beleidscyclus: het huidige (impliciete en expliciete) communicatiebeleid, de organisatie van de communicatie, de te ontwikkelen competenties, de middelenmix en de monitoring van resultaten. We houden interactieve workshops waarin we met leerlingen, ouders en medewerkers praten over hun ervaringen en hun beelden. Ook interviewen we leerkrachten groep 8 van de basisscholen in uw voedingsgebied. Die interviews gaan met name over het keuzeproces van groep 8 leerlingen en de motivaties om wel of juist niet voor uw school te kiezen.

Resultaat is een scherp beeld van a. hoe de school op dit moment door in- en externe ogen wordt bekeken en beoordeeld en b. waar kansen liggen voor de school om passend bij haar identiteit een gezonde marktpositie te ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.